Statistik Perkara

STATISTIK PERKARA 2018

No Jenis Perkara Perkara Masuk Perkara Yang Diputus Sisa Perkara Keterangan
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
1 Cerai Gugat 380 385 26
2 Cerai Talak 106 103 23
3 Harta Bersama 5 5 1
4 Kewarisan 5 3 3
5 Izin Poligami
6 Penguasaan Anak / Hadhanah 1 1
7 Pengesahan Anak 1 1
8 Pengesahan/Itsbat Nikah 42 42
9 Dispensasi Kawin 35 37
10 Wali Adhal 1 1
11 Hibah 1 1
12 Perwalian 6 8
13 Penetapan Ahli Waris 11 11
14 Hak-Hak Bekas Istri
15 Pencabutan Kuasa Wali 1 1
16 Penunjukan Sebagai Wali 1 1
TOTAL 596 600 53